Beregning og udbetaling af begravelseshjælp

Begravelseshjælp fra den offentlige sygesikring, dvs. den der berører alle, fungerer i henhold til § 160 i Sundhedsloven således at Udbetaling Danmark yder en formueafhængig begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen reguleres en gang årligt med en satsreguleringsprocent. Regulering sker hvert år pr. 1. januar.

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper pr. 1. januar 2021:

1. Personer under 18 år:
Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 9.750,00 til personer under 18 år.

2. Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år:
Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.650,00, hvis ægtefællernes samlede formuen er under kr. 38.950,00. Dvs. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 38.950,00, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 50.600,00.

3. Personer på 18 år og derover:
Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.650,00, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 19.550,00. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 19.550,00, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 31.200,00.

Begravelseshjælp efter personer, der er født før 1. april 1957, udgør altid mindst 1.050 kr.

skiller

Udover ovenstående yder sygeforsikringen Danmark 1.400 kr. i begravelseshjælp i gruppe 1 og 2, men ikke i gruppe 5.

Derudover udbetaler forskellige fagforeninger begravelseshjælp ved medlemskab.

skiller

Jeg varetager, hvis ønsket, at indsende ansøgninger om begravelseshjælp.