Opgaver – Hvad jeg kan gøre

Et dødsfald i familien eller i den nærmeste omgangskreds er en af livets sværeste og mest følelsesbelastende begivenheder.

I Tommerup Begravelsesforretning bestræber jeg mig som bedemand på at hjælpe i den svære tid og på at støtte de pårørende i alle de praktiske afgørelser, der skal træffes. Dermed kan familie og omgangskreds selv koncentrere sig om det allervigtigste, nemlig sorgen og savnet, og få en god, mental afsked med den afdøde.

skiller

Personlig rådgivning

Som bedemand er det også min opgave – i tæt samråd med pårørende – at sørge for, at afdødes sidste ønsker respekteres. Derfor er det en fordel, hvis jeg inddrages tidligt i forløbet. Derved kan jeg og pårørende bedre lære hinanden at kende, og jeg kan yde den helt personlige rådgivning, som er essentiel – ikke blot med hensyn til de praktiske ting, men også omsorgs- og følelsesmæssigt. For mig er tryghed og tillid altid helt grundlæggende værdier.