Praktiske gøremål

Tommerup Begravelsesforretning påtager sig alle de praktiske opgaver i forbindelse med et dødsfald. Det foregår naturligvis i nært samråd med de pårørende og i respekt for afdødes ønsker. Det drejer sig blandt andet om:

skiller

Inden mødet med bedemanden: Det er i dag ikke nødvendigt at de pårørende til mødet med bedemanden medbringer afdødes personlige papirer.

Anmodningen ligger i dag digitalt, så alt det indebærer for at kunne indsende de nødvendige papirer til de offentlige indstandser herunder dødsanmeldelsen er at der underskrives en fuldmagt til anmodning om begravelse/ligbrænding.

Så det der skal bruges er blot et CPR nummer på afdøde og anmelderen vil kunne gøre det. Efter indsendelse vil du modtage en bekræftelse i din e-boks.

skiller

Til mødet med bedemanden: Ved vores møde aftales:

  • Påklædning af afdøde
  • Ceremoni ved fremvisning og afskeden med afdøde i hjemmet eller kapellet
  • Evt. indrykning af dødsannonce
  • Evt. bestilling af mindesamvær
  • Kistepynt
  • Evt. kirkepynt og kranse / dekorationer
  • Valg af kiste og evt. urne
  • Øvrige personlige ønsker vedr. højtideligheden
  • Evt. trykte salme / sanghæfter
  • Evt. kontakt til forsikringsselskaber og begravelsesopsparing

Derudover er vi behjælpelige med kontakt til graver, præster og kirkekontorer.

skiller

Kisteilægning af afdøde: Efter aftale gør jeg afdøde i stand, klæder på i det aftalte tøj og lægger i kiste, eventuelt sammen med pårørende. Efter en evt. udsyngning køres afdøde til kapellet.

skiller

Højtideligheden: Jeg møder altid i god tid før og deltager ved hele højtideligheden, for at skabe tryghed for de efterladte.

skiller

Urnenedsættelse: Når urnen er leveret til kirkegården kontakter jeg de pårørende. Hvis det ønskes, deltager jeg også gerne ved urnenedsættelsen.

skiller

Udfyldelse af dokumenter: Jeg udfylder og indsender alle relevante dokumenter til myndighederne. Eventuelt kontakter jeg forsikringsselskab, fagforening eller ligbrændingsforening med henblik på at søge begravelseshjælp.

skiller

Skifteretten: Cirka 14 dage efter dødsfaldet vil anmelderen af dødsfaldet få en henvendelse fra Skifteretten og skal i den forbindelse kende omkostningerne for begravelsen. Se yderligere information på domstol.dk.